Záruka vrátenia tovaru

Úvod KontaktZáruka vrátenia tovaru

9. Záruka na vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak mu tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje. 
Tovar so sprievodným dokladom zašle zákazník na adresu predávajúceho. Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený a v neporušenom stave, pričom súčasťou zásielky je aj pôvodné balenie a označenie. Toto právo vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Zákazník nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Predávajúci vráti zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvného vzťahu na adresu predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený. Formulár na vrátenie tovaru. 

Copyright 2021 - 2023 © terra-mon.sk