GDPR

11. Ochrana osobných údajov

Pri nákupe v našom internetovom obchode nám poskytujete niektoré osobné údaje, aby sme mohli správne vybaviť objednávku. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov.

11.1. Dôvody spracovania osobných údajov

Spracovávanie poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracovania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Pre vybavenie objednávky a jej doručenie nám väčšinou odovzdávate  nasledovné údaje:
meno, priezvisko, titul., adresu doručovania, telefónne číslo, email a prípadne aj údaje firmy, ak nakupujete ako živnostník/právnická osoba (obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH a sídlo firmy).

11.2. Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby), alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracovávanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracovávať osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracovanie osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť ( bez osobných údajov by sme nemohli realizovať predaj produktov v našom e-shope ).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracovanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracujeme Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu

11.3. Zverejňovanie údajov tretím stranám

Nami spracované osobné údaje môžu byť spracované aj tretími osobami za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom, alebo na realizovanie našich marketingových aktivít.

Vaše údaje sú bezpečne uložené na chránenom serveri a nevyužívame ich na žiadne účely, ktoré nesúvisia priamo s nákupom v našom obchode. Využívame ich na zaslanie objednávky, platbu, účtovníctvo a interné štatistky našej spoločnosti. Preto ich v nevyhnutnom prípade poskytujeme tretím stranám, ako doručovateľskej spoločnosti (Slovenská pošta, a.s.) a e-shopovej platforme na ktorej je postavený náš eshop (All4Net, s.r.o.)

11.4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

11.6. Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu neustanovujeme.
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na
tel. čísle +421 910 790 604, alebo cez e-mail: arcline@arcline.sk

Copyright 2021 - 2023 © terra-mon.sk