Reklamačný poriadok

Úvod Informácie Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pred prevzatím zásielky od pracovníka prepravnej spoločnosti skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade, že obal je poškodený, tovar nepreberajte!

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu: ARCline s.r.o., Rastická 10, 900 44 Tomášov.

Balík a reklamovaný tovar musia byť riadne zabalený a musí obsahovať: komplet reklamovaný tovar a vyplnený formulár pre reklamáciu tovaru.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie tieto vynaložené prostriedky predávajúci uhradí kupujúcemu.

Ak je reklamácia opodstatnená, riešenie reklamácie sa riadi nasledovnou postupnosťou:

  1. Odstránenie závady
  2. Ak sa preukáže výrobná vada, tovar bude vymenený za nový alebo dohodou za tovar podobný
  3. Ak nie je možné realizovať postupnosť podľa 1 a 2, potom predávajúci vráti peniaze kupujúcemu.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí maximálne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Copyright 2021 - 2023 © terra-mon.sk