Dodanie tovaru

Úvod InformácieDodanie tovaru

Dodacie podmienky

Tovar zostáva až do zaplatenia vlastníctvom predávajúceho. Prenos užívacieho práva k tovaru na zákazníka nastáva po zaplatení dňom odoslania tovaru, alebo zaplatením a prevzatím tovaru od prepravcu.
Dodacia lehota závisí od stavu tovaru na sklade a zvoleného spôsobu úhrady kúpnej ceny. 
Dodacia lehota pre on-line predaj cez www.terra-mon.sk je podľa stavu na sklade:
- ak je tovar na sklade a pri platbe prevodom na účet, bude tovar doručený do 3-5 pracovných dní, po uhradení kúpnej ceny.
- ak je tovar na sklade a pri zasielaní tovaru na dobierku bude tovar do 24 h vyskladnený a doručený do 3-5 pracovných dní po odoslaní.
- ak tovar nie je na sklade je tento možné objednať a objednávka bude vybavená do 7-10 pracovných dní. V prípade, že niektorú objednanú položku nebude možné zabezpečiť, predávajúci o tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho a dohodnú ďalší postup.
Predávajúci vybavuje objednávky priebežne každý pracovný deň. Dodacie lehoty predávajúceho sú v súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Zb. z.), s tým, že kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to dodanie objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. Našou snahou je prijaté objednávky vybaviť v čo najkratšom čase a k spokojnosti zákazníka.

Copyright 2021 - 2023 © terra-mon.sk