Kvalita esenciálneho oleja je rozhodujúcim faktorom , aké účinky bude mať daný olej

Úvod Esenciálne olejeSpôsob získavania esenciálnych olejov

SPÔSOB ZÍSKAVANIA ESENCIÁLNYCH OLEJOV  doTERRA

Viete ako sa od seba líšia rôzne esenciálne oleje, ktoré sú ponúkané na predaj? Predovšetkým v kvalite. Práve tá je rozhodujúcim faktorom, aké účinky bude mať daný olej.

Kvalitu esenciálneho oleja určujú 3 zložky:

  1. Miesto odkiaľ pochádza – nadmorská výška, zloženie pôdy, čistota ovzdušia, charakter vzduchu (morský, vnútrozemský, horský a pod), množstvo a intenzita slnečného žiarenia – to všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú chemotyp oleja (účinné látky, obsiahnuté v oleji). Takže napríklad levandula vypestovaná na slovenskej záhradke bude mať iné zloženie účinných látok ako levanduľa z Bulharska alebo z Francúzska.
  2. Čas, kedy sa rastliny zbierajú, je ďalším z rozhodujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú jeho zloženie a teda kvalitu a účinky na náš organizmus.
  3. Spôsob získavania a spracovania oleja je ďalším, veľmi dôležitým krokom. Veľký vplyv na kvalitu oleja má práve teplota tlak 

Esenciálne oleje sa najčastejšie získavajú procesom destilácie vodnou parou s nízkou tvorbou tepla, pri ktorom sa para uvádza pod tlakom do obehu cez rastlinný materiál a do pary sa tak uvoľňujú esenciálne oleje. Pri ochladzovaní zmesi pary sa voda ( hydrolát ) oddeľuje od oleja a olej sa zozbiera vo svojej čistej podobe.

Jemné kvety, ako napr. jazmín alebo neroli sa spracúvajú tzv. enfleurage (enfluoráž) – spôsob, kedy sa kvety otlačia do tuku a ten sa následne destiluje.

 Na zabezpečenie extrakcie oleja najvyššej kvality  so správnym chemickým zložením je potrebné podrobne monitorovať teplotu a tlak. Príliš málo tepla a tlaku neuvoľní cenný olej a naopak,  príliš veľa tepla a tlaku môže poškodiť chúlostivé chemické zloženie výťažku a zmeniť jeho účinnosť.

Preto musí byť proces získavania dôsledne regulovaný a dôležitý je aj starostlivý výber správnych rastlinných druhov a častí rastlín zbieraných v ten správny čas, kedy majú najvyššiu koncentráciu zlúčenín esenciálnych olejov. Celý proces získania kvalitného čistého oleja je doslova vedou aj umením a vyžaduje si spoluprácu skúsených pestovateľov, destilérov a tiež výskumných pracovníkov

 

 

 

Copyright 2021 - 2023 © terra-mon.sk